Jouw vraag, onze support
Wat ons drijft

Werkervaring als springplank naar succes

Wijksupport biedt de mogelijkheid om als Wijksupporter praktijkervaring op te doen door ondersteuning te bieden aan wijkbewoners. Zij worden getraind in de vaardigheden die ze nodig hebben om als betrouwbare werknemer te kunnen functioneren. We werken met starters, zij-instromers en studenten van de opleidingen Helpende Zorg en Welzijn (MBO2) van MBO Utrecht en ROC Midden Nederland, Social Work (MBO4) en HBO-studenten. Wijksupport biedt hen extra begeleiding zodat ze uit kunnen groeien tot zelfstandige, zelfredzame en zelfbewuste werknemers die regie over hun leven kunnen nemen. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten: we leiden mensen op zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en we leveren zorg en ondersteuning aan de wijkbewoners die het nodig hebben. Voor beiden draagt dat bij aan een gelukkig leven.

 

Onze Geschiedenis

Wijksupport is ontstaan uit een project van ROC Midden Nederland, MBO Utrecht en gemeente Utrecht dat is gefinancierd met EFRO-subsidie. Aanleiding was in 2015 het gebrek aan voldoende stageplaatsen voor studenten Zorg en Welzijn. de Mbo-instellingen zijn toen gestart met wijkleerbedrijven, kleine zorgbedrijfjes in de wijken Overvecht, Ondiep en Kanaleneiland met als doel het ondersteunen van wijkbewoners. Het bleek in een enorme behoefte te voorzien in het bestrijden van eenzaamheid en isolement en het leveren van een bijdrage aan het vitaler maken van deze wijken. Met de beeindiging van de subsidie in 2020 is gezocht naar een doorstart. Zo zijn Ondiep en Kanaleneiland samengevoegd in Wijksupport. Wijksupport is nu onderdeel van de Wijkcooperatie Kanaleneiland en wordt gefinancierd door de Mbo-instellingen, de gemeente en bedrijven. 

Nog steeds een groot tekort aan stageplaatsen

Voor onze doelgroep is het nog steeds lastig om een reguliere stageplaats te vinden. De Coronacrisis heeft het tekort aan stageplaatsen nog eens extra vergroot. Daarom is het zo belangrijk dat we door kunnen gaan met ons werk in de wijk met onze Wijksupporters. Wij werken samen met zorgbedrijven en nemen ze een groot deel van de begeleiding uit handen. Onze studenten ontwikkelen zich vaak zo goed dat ze moeiteloos door kunnen studeren op een hoger niveau en zo van waarde blijven voor de zorg .